Styrelse

Solivind El Ekonomisk Förening har en professionell styrelse, bestående av medlemmar i föreningen, med kompetens och erfarenhet av att styra verksamheten på bästa sätt. Nuvarande styrelse består av följande ledamöter och suppleanter. Vill du komma i kontakt med föreningens verksamhetsförvaltare och styrelse maila till solivind@telgeenergi.se

Jan-Olof Lönnblom

Jan-Olof Lönnblom, Ordförande

Ingenjör inom telekommunikation med en MBA. Större delen av sitt yrkesliv har han spenderat på Ericsson, de senaste åren som marknadschef på olika marknader. Jan-Olof har suttit i flera olika styrelser. Han har 50 vindkraftsandelar och solel på taket.

Anders Löfstedt

Anders Löfstedt, Vice ordförande

Jag är 65 år, gift med Elisabet och har 2 killar i övre tonåren. 

Driftingenjör från KTH och verkat i elbranschen sedan jag var 19 år, både i Sverige och utomlands, i huvudsak för Vattenfall i produktionsledning. 

Har hållit på med elproduktion, eldistribution, eltransmission, fjärrvärmedrift, spot-/intradag-trading och produktions-planering/dispatching.

Staffan Appelros

Staffan Appelros

VD i två egna bolag inom cleantech och mikrovågsteknik. Staffan har stor kunskap om politiska processer då han är aktiv politiker inom Region Skåne och ledamot i styrelsen för Universitetssjukhuset SUS. Staffan har dessutom ett förflutet som riksdagsledamot.

Kalle Wahlstrand

Kalle Wahlstrand

Civilingenjör, maskinteknik. Har haft anställning i olika positioner i stora och medelstora företag främst inom produktutveckling, men även inköp och företagsledning. I dag pensionär.

Medlem i föreningen med 260 andelar och engagerad i hur föreningen sköts genom ett antal motioner de senaste åren.

På taket på bostaden finns i dag solpaneler. Kör elbil sedan 2016.

Stefan Sundelius

Stefan Sundelius, Verksamhetsförvaltare

Verksamhetsförvaltare för Solivind och anställd på Telge Energi sedan 2002. Han har lång erfarenhet av vindföreningar då han även var med och startade upp Telge Energi vind samt är verksamhetsförvaltare.

Som verksamhetsförvaltare är han adjungerad i Solivinds styrelse. Detta innebär yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Bor i bostadsrättslägenhet i Kallhäll. Förbrukar 2500 kWh per år.

Lasse Generyd

Hyggligt pigg 81-åring som blev med i föreningen 2007, innan första verket, Svegström, kom till. Hustrun Kicki och jag har tillsammans 2 gossar och 2 töser. Mitt värv har varit egenföretagare inom områdena kommunikation och utveckling. Spelar badminton för att hålla fysiken igång.