Elpriser

Nytt medlemspris från 1 februari 2024

Styrelsen har beslutat att korrigera medlemspriset från 40 öre till 50 öre/kWh exklusive moms (62,5öre/kWh inklusive moms) från och med 1 februari 2024.

Våra vindkraftverk har under sommaren och hösten producerat betydligt mindre än normalt för perioden vilket påverkar föreningens intäkter negativt. Totalt har vi tappat drygt 7 GWh produktion från april till november. Dessutom har det varit extremt låga elpriser för produktionen under hösten. Våra kostnader är som budgeterat men eftersom intäkterna varit betydligt lägre krävs det en prisjustering av självkostnadspriset för att inte hamna i en likviditetskris.

Produktionen från våra 4 verk i Hedbodberget och verket Svegström i Härjedalen har varit kraftigt nedsatt av is på vingarna under delar av november och december vilket tvingar föreningen att köpa in medlemsel på öppna marknaden till medlemmarnas förbrukning.