Historiska elpriser och medlemsförmån

Graferna som länkas nedan visar marknadspriser och den medlemsförmån som våra andelar genererat per månad. Vi har i graferna jämfört Vattenfalls rörliga pris med Solivinds medlemspris. Med den nya prismodellen från och med oktober 2022 så utjämnas medlemsförmånen så att den blir mer lika för alla medlemmar oavsett elprisområde.

Historiska Elpriser per elområde mar 2023 – feb 2024 Vattenfall

Prisskillnad mellan medlemsel och rörligt elpris Telge Energi 2023-2024