Andelstorget – beskrivning

Medlemmar har nu möjlighet att köpa och sälja vindandelar på Andelstorget. Observera att man enbart kan vara andelsägare i en av de två vindandelsföreningar som förvaltas av Telge Energi. Så här går det till:

 1. Mejla till andelstorg.solivind@telgeenergi.se hur många andelar du vill sälja eller köpa. I
  mejlet skall du ge en prisindikation på de andelar du vill sälja eller köpa samt skriva ditt
  namn, din mejladress och ditt mobilnummer. Genom att mejla ett erbjudande till
  Andelstorget så godkänner du automatiskt att dina kontaktuppgifter publiceras på
  www.solivind.com
 2. Köp- och säljorderna publiceras på Solivinds hemsida Solivind.com under Andelstorget.
  Köp- och säljordrar som inte gått till avslut inom 6 månader tas bort från hemsidan
 3. När säljare och köpare är överens och vill genomföra en affär skall säljaren mejla till
  andelstorg.solivind@telgeenergi.se att säljaren har hittat en köpare och att en överlåtelse
  skall signeras. I mejlet skall namn och e-postadress finnas med till både säljare och köpare
 4. Säljaren får via epost från Verified digital signering en överlåtelseblankett där säljaren skall
  fylla i alla uppgifter. När alla uppgifter för överlåtelsen är ifylld skall säljaren godkänna
  överlåtelsen med sitt Bank ID.
 5. Nu kommer ett mejl till köparen från Verified digital signering som uppmanar till att signera
  bifogad överlåtelse med sitt Bank ID
 6. När säljare och köpare har signerat så skickas ifylld blankett automatiskt till Solivind för
  granskning innan den skickas till Telge Energi kundservice som för över sålda andelar från
  säljaren till köparen
 7. Köpeskilling skall betalas av köpare direkt till säljare i enlighet med parternas
  överenskommelse. Solivind har inget ansvar för att betalning genomförs enligt
  överenskommelse men överför inga andelar innan säljaren har bekräftat att betalning skett.
 8. En avgift om 295 SEK debiteras köparen på el-fakturan den månad som andelarna överförs
  till köparen
 9. För att överlåtelsen skall kunna genomföras krävs att köparen är kund hos Telge Energi. För
  att kunna utnyttja andelarna måste köparen ha ett aktivt elavtal hos Telge Energi AB där
  andelarna skall kopplas på.
 10. Tid för överlåtelse sker den 1:a i en kalendermånad. Köparen får en bekräftelse från Telge
  Energi med vilken startmånad som andelarna blir aktiva för köparen.