Solivind el ekonomisk förening

Solivind är en ekonomisk förening och ett av Sveriges största vindkraftskooperativ med nio medlemsägda vindkraftverk och cirka 4000 medlemmar.

Föreningens mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett förnybart sätt.

Föreningen sköts av en styrelse som utser en verksamhetsförvaltare och förvaltande partner. Sedan maj 2021 sköter Telge Energi förvaltning och administration av Solivind.

Om du vill kontakta styrelsen, mejla till: solivind@telgeenergi.se

Om ditt ärende gäller förändringar av andelar, till exempel paus, flytt eller överlåtelse, kontakta Telge Energi kundservice genom att mejla till: kundservice@telgeenergi.se


Information från styrelsen

Dokument till Föreningsstämman

(Signerad) Solivind 2023-2024 Årsredovisning
(Signerad) RB 769611-9515 Solivind El Ekonomisk förening 230401-240331

Kallelse till föreningsstämma

Datum: måndag 23 september kl. 18:00-19:30.
Formell kallelse kommer att skickas till samtliga medlemmar i mitten av augusti.
Motioner till stämman skall mejlas till följande adress senast tisdag 23 juli: motioner.solivind@telge.se
Plats fysiskt: Lustikulla – Liljeholmens Konferens & Event
Plats digitalt: Länk till mötet kommer att mejlas till anmälda medlemmar några dagar innan mötet

Valberedningen uppmanar!

Nu är det dags att höra av sig.

Till stämman i september ska valberedningen lämna förslag på styrelseledamöter. Enligt stadgarna ska valberedningens förslag på styrelseledamöter lämnas in under juli månad.
Du som är intresserad av att göra en insats för föreningen genom att delta i styrelsearbetet, hör av dig till valberedningen:

Per Thorsell Sammankallande
Mail: p.h.thorsell@gmail.com
Mobil: 073 81 81 975

Oscar Wallenberg
Mail: oscar@wallenberg.net
Mobil: 070 890 52 30

Ha en skön sommar, Valberedningen

Medlemsmötet 20 maj -24Resultat mars 2024 medlemsmöte 20 maj 2024
Medlemsmöte GodEls presentation 20240520
Medlemsbrev Solivind april 2024

Informationsmötet 31 januari

Presentation-teknisk förvaltning OX2
Agenda mm medlemsmöte 31 jan -24
Ordförandes presentation medlemsmöte 31 jan -24

Nytt medlemspris från 1 februari 2024

Styrelsen har beslutat att korrigera medlemspriset från 40 öre till 50 öre/kWh exklusive moms (62,5öre/kWh inklusive moms) från och med 1 februari 2024.

Våra vindkraftverk har under sommaren och hösten producerat betydligt mindre än normalt för perioden vilket påverkar föreningens intäkter negativt. Totalt har vi tappat drygt 7 GWh produktion från april till november. Dessutom har det varit extremt låga elpriser för produktionen under hösten. Våra kostnader är som budgeterat men eftersom intäkterna varit betydligt lägre krävs det en prisjustering av självkostnadspriset för att inte hamna i en likviditetskris.

Produktionen från våra 4 verk i Hedbodberget och verket Svegström i Härjedalen har varit kraftigt nedsatt av is på vingarna under delar av november och december vilket tvingar föreningen att köpa in medlemsel på öppna marknaden till medlemmarnas förbrukning.

Medlemsbrev december 2023

Medlemsbrev oktober 2023


Protokoll föreningsstämmor och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsens möten och föreningens årsstämmor.

2023

Ordinarie föreningsstämma 20 september
Protokoll Solivind foreningsstamma 20 september 2023
Årsredovisning 2022 – 2023
Revisionsberättelse 220401-230331
Motioner till Årsstämma Solivind 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Ordförandes presentation
Video: https://youtu.be/pm1MZNZP16c

2022

2021

2020