Solivind el ekonomisk förening

Solivind är en ekonomisk förening och ett av Sveriges största vindkraftskooperativ med nio medlemsägda vindkraftverk och cirka 4000 medlemmar.

Föreningens mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett förnybart sätt.

Föreningen sköts av en styrelse som utser en verksamhetsförvaltare och förvaltande partner. Sedan maj 2021 sköter Telge Energi förvaltning och administration av Solivind.

Om du vill kontakta styrelsen, mejla till: solivind@telgeenergi.se

Om ditt ärende gäller förändringar av andelar, till exempel paus, flytt eller överlåtelse, kontakta Telge Energi kundservice genom att mejla till: kundservice@telgeenergi.se


Information från styrelsen

Kallelse till informationsmöte

Styrelsen välkomnar dig till ett digitalt informationsmöte som sker måndag 20 maj kl 18 via Teams. Ingen anmälan krävs för att delta. Du klickar bara på länken nedan för att delta i mötet. Presentationerna kommer att finnas på hemsidan efter mötet: solivind.com

Tid och plats

Tid: Måndag 20 maj kl. 18:00-19:00
Plats: Microsoft Teams
Länk till mötet: Anslut till mötet nu 

PROGRAM

– Maria Erdman VD GodEl berättar om processen för övertagandet av Solivind medlemmar från Telge Energi kommer att gå till
– Paus för samtliga tjänster som innebär förändringar i medlemsregistret
– Svar på frågor till GodEl från chatten
– Ekonomi
– Svar på övriga frågor från chatten

Medlemsbrev Solivind april 2024

Informationsmötet 31 januari

Presentation-teknisk förvaltning OX2
Agenda mm medlemsmöte 31 jan -24
Ordförandes presentation medlemsmöte 31 jan -24Nytt medlemspris från 1 februari 2024

Styrelsen har beslutat att korrigera medlemspriset från 40 öre till 50 öre/kWh exklusive moms (62,5öre/kWh inklusive moms) från och med 1 februari 2024.

Våra vindkraftverk har under sommaren och hösten producerat betydligt mindre än normalt för perioden vilket påverkar föreningens intäkter negativt. Totalt har vi tappat drygt 7 GWh produktion från april till november. Dessutom har det varit extremt låga elpriser för produktionen under hösten. Våra kostnader är som budgeterat men eftersom intäkterna varit betydligt lägre krävs det en prisjustering av självkostnadspriset för att inte hamna i en likviditetskris.

Produktionen från våra 4 verk i Hedbodberget och verket Svegström i Härjedalen har varit kraftigt nedsatt av is på vingarna under delar av november och december vilket tvingar föreningen att köpa in medlemsel på öppna marknaden till medlemmarnas förbrukning.

Medlemsbrev december 2023

Medlemsbrev oktober 2023


Protokoll föreningsstämmor och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsens möten och föreningens årsstämmor.

2023

Ordinarie föreningsstämma 20 september
Protokoll Solivind foreningsstamma 20 september 2023
Årsredovisning 2022 – 2023
Revisionsberättelse 220401-230331
Motioner till Årsstämma Solivind 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Ordförandes presentation
Video: https://youtu.be/pm1MZNZP16c

2022

2021

2020