Solivind el ekonomisk förening

Solivind är en ekonomisk förening och ett av Sveriges största vindkraftskooperativ med nio medlemsägda vindkraftverk och cirka 4000 medlemmar.

Föreningens mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett förnybart sätt.

Föreningen sköts av en styrelse som utser en verksamhetsförvaltare och förvaltande partner. Sedan maj 2021 sköter Telge Energi förvaltning och administration av Solivind.

Om du vill kontakta styrelsen, mejla till: solivind@telgeenergi.se

Om ditt ärende gäller förändringar av andelar, till exempel paus, flytt eller överlåtelse, kontakta Telge Energi kundservice genom att mejla till: kundservice@telgeenergi.se


Information från styrelsen

GodEl blir Solivinds nya förvaltare

Solivind har tecknat ett förvaltningsavtal med GodEl som kommer att ta över som förvaltare efter Telge Energi. GodEl vann upphandlingen på de flesta av villkoren i Solivinds anbudsunderlag. GodEl är Sveriges åttonde största elbolag. Sedan starten 2005 driver GodEl förändringen till en schysst elmarknad för kund, miljö och omvärld. GodEl har enligt SKI (Svensk Kvalitetsindex) 2023 Sveriges mest nöjda privatkunder och har enligt Kantar Public 2023 högst anseende i branschen. GodEl ägs av den svenska stiftelsen GoodCause, vars enda mål är att starta företag och låta vinsten gå till välgörande ändamål. Hittills har GodEl genererat 65 miljoner kronor till välgörenhet.

Övertaganden kommer preliminärt att ske 1 september 2024. Telge Energi stänger samtliga tjänster gällande förändringar i medlemsregistret den 31 maj. För att säkerställa att överflyttningen till GodEl blir så smärtfri som möjligt kommer det under perioden juni-november 2024 inte gå att sälja, köpa, flytta eller överlåta andelar. Vi kommer att informera i medlemsbrev om när dessa tjänster kan erbjudas igen.

Under våren kommer både Telge Energi och Solivind att informera via hemsidan och i medlemsbrev hur själva processen för bytet kommer att se ut och vad som eventuellt krävs av dig som medlem för att du ska få tilldelning av andelsel från första dagen hos GodEl

Informationsmötet 31 januari

Presentation-teknisk förvaltning OX2
Agenda mm medlemsmöte 31 jan -24
Ordförandes presentation medlemsmöte 31 jan -24Nytt medlemspris från 1 februari 2024

Styrelsen har beslutat att korrigera medlemspriset från 40 öre till 50 öre/kWh exklusive moms (62,5öre/kWh inklusive moms) från och med 1 februari 2024.

Våra vindkraftverk har under sommaren och hösten producerat betydligt mindre än normalt för perioden vilket påverkar föreningens intäkter negativt. Totalt har vi tappat drygt 7 GWh produktion från april till november. Dessutom har det varit extremt låga elpriser för produktionen under hösten. Våra kostnader är som budgeterat men eftersom intäkterna varit betydligt lägre krävs det en prisjustering av självkostnadspriset för att inte hamna i en likviditetskris.

Produktionen från våra 4 verk i Hedbodberget och verket Svegström i Härjedalen har varit kraftigt nedsatt av is på vingarna under delar av november och december vilket tvingar föreningen att köpa in medlemsel på öppna marknaden till medlemmarnas förbrukning.

Medlemsbrev december 2023

Medlemsbrev oktober 2023

Årsstämman Solivind 2023

Föreningsstämman hölls 20 september på Lustigkulla i Liljeholmen och digitalt över Zoom. För första gången hade vi digital tvåvägskommunikation och det fungerade bra.

Protokoll mm finns under ”Protokoll för föreningsstämmor och information från styrelsen” nedan

Medlemsbrev Solivind september 2023

Information från styrelsen juni 2023


Protokoll föreningsstämmor och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsens möten och föreningens årsstämmor.

2023

Ordinarie föreningsstämma 20 september
Protokoll Solivind foreningsstamma 20 september 2023
Årsredovisning 2022 – 2023
Revisionsberättelse 220401-230331
Motioner till Årsstämma Solivind 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Ordförandes presentation
Video: https://youtu.be/pm1MZNZP16c

2022

2021

2020