Kontakt

Styrelse

solivind@telgeenergi.se

Valberedning

Ordförande, Per Thorsell: p.h.thorsell@gmail.com

Oscar Wallenberg: oscar@wallenberg.net

Kundservice

Telge Energi: kundservice@telgeenergi.se

Postadress

Solivind El Ekonomisk Förening
c/o Telge Energi AB, Box 633
151 27 SÖDERTÄLJE